Inżynier ITC

ICT ( z ang.  Information and Communication Technologies), czyli jedna z najbardziej rozwijających się branż IT obecnie na świecie, to w zakresie inżynieryjnym przede wszystkim technologie przesyłu informacji oraz projektowanie i obsługa narzędzi sterujących transmisją danych. Zarządzanie dedykowanymi systemami IT przy użyciu odpowiednich narzędzi stanowi niejednokrotnie o przewadze konkurencyjnej produktów oferowanych przez wiele firm - nie tylko z branży informatycznej. Wiele przedsiębiorstw upatruje w nowoczesnych systemach IT i ICT możliwości ekspansji i podbicia nowych rynków przy jednoczesnej redukcji kosztów funkcjonowania samego przedsiębiorstwa.

Na naszych studiach zdobędziesz potrzebną wiedzę w zakresie zawodu inżyniera ICT w Warszawskiej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej, a także wiedzę potrzebną w zarządzaniu projektami z zakresu IT i ICT w biznesie (tzw. Business Intelligence w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego na poziomie magisterskim). Warsztaty prowadzone przez praktyków będą obejmowały m.in.:

  • Technologie "open source'owe", w tym LINUX - z zastosowaniem w zakresie systemów wbudowanych ("embedded systems"),
  • Nowoczesne platformy usług multimedialnych z uwzględnieniem VoIP, IPTV, videostreaming etc.  bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth, Wi-Fi, WIMAX, GSM,
  • Systemy informatyczne w telekomunikacji,
  • Zarządzanie projektami -  Prince 2.

Uczelnia od wielu lat współpracuje w zakresie edukacji z Instytutem Łączności w Warszawie, który jest Państwowym Instytutem Badawczym położonym tuż obok Campusu Konsorcjum Uczelni FUTURUS. Baza infrastrukturalna posiada bogato przygotowaną ofertę laboratoryjną stale i wspólnie wykorzystywaną przez obie instytucje.

Zdobędziesz oczekiwany przez rynek zawód i jednocześnie będziesz miał możliwość przystąpienia i zdania egzaminów oferowanych przez takie korporacje jak CISCO, MICROSOFT, czy ORACLE.

Wynagrodzenie.

Przeciętne wynagrodzenie inżyniera w branży IT kształtuje się w okolicach 5 000 zł netto miesięcznie. W przypadku osób wysokowykwalifikowanych, którzy mogą się pochwalić certyfikatami rozpoznawalnych korporacji oraz wiedzą w zakresie ekonomicznych i zarządczych uwarunkowań funkcjonowania procesów IT wynagrodzenie może sięgać nawet powyżej 10 000 zł netto.

Czesne.

Czesne na specjalizacji inżynier ICT na studiach licencjackich/inżynierskich (kierunek informatyka) wynosi teraz tylko 370 zł. (e-learning 290 zł.)!

Zapraszamy do Rekrutacji. PWSZ, To się opłaca!

REKRUTACJA