Partnerzy

Funkcjonowanie Profesjonalnej Wyższej Szkoły Zawodowej FUTURUS jest możliwe dzięki współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, a organizacjami partnerskimi posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia zawodowego. Udział organizacji partnerskiej gwarantuje, że program studiów rzeczywiście będzie zawierał przedmioty dające kwalifikacje niezbędne do wykonywania określonego zawodu. Obecnie partnerami PWSZ są: