Instytut Łączności

Instytut Łączności posiadający status PaństwowegoInstytutuBadawczego jest nowoczesną placówką badawczo-rozwojową, zatrudniającą około 250 osób, w tym zespoły naukowców i specjalistów o wysokich kompetencjach w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Instytut dysponuje licznymi specjalistycznymi laboratoriami zorganizowanymi w pionie badawczym i wzorcującym posiadającymi akredytacje umożliwiające przeprowadzanie badań urządzeń i kalibracji. Dzięki współpracy z Instytutem Łączności studenci PWSZ mają dostęp do specjalistycznych laboratoriów, a także wybitnych ekspertów posiadających doświadczenie z zakresu telekomunikacji