Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Warecka zostało założone w roku 1997 r. i jest obecnie największą organizacją zrzeszającą zarządców nieruchomościami. Stowarzyszenie Warecka odegrało istotną rolę w tworzeniu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości, prowadząc aktywną działalność na rzecz rozwoju i konsolidacji środowiska zarządców nieruchomości, a także kształtowania zasad etyki i standardów wykonywania zawodu. Władze Stowarzyszenia Warecka są aktywnie zaangażowane w prowadzenie działalności szkoleniowej zarówno dla osób ubiegających się o licencję zawodową jak i wykonujących zawód zarządców nieruchomości, a także organizują praktyki zawodowe.